Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    Dowiedz się więcej    Zamknij ten pasek

+ 47 32 22 67 70

+ 48 52 521 40 08

office@novumc.com

Słowniczek
Norwesko - polski słowniczek wyrażeń z zakresu 
księgowości, ekonomii, prawa i działalności gospodarczej

 

Przedstawiamy unikatową listę wyrażeń zebranych przez nas dzięki długoletniemu doświadczeniu w kontaktach z norwskimi instytucjami i urzędami.

 

A

 

Aksjeselskap (AS) - spółka akcyjna, odpowiednik spółki z ograniczononą odpowiedzialnością

Aksjekapital - kapitał założycielski spółki

Allmenngjort tariffavtale - Upowszechniona umowa zbiorowa

A-Melding - elektroniczny raport płac. Jednoczesne zgłoszenie do rejestru pracowników i pracodawców (AA-register)

Anlegg - konstrukcja

Ansatt - pracownik

Ansettelse - zatrudnienie

Ansiennitet - długość pracy w danym zawodzie lub firmie

Ansvar/ ansvarlig - Odpowiedzialność/ odpowiedzialny

Antall - ilość, liczba

Arbeidsgiver - pracodawca

Arbeidsgiveravgift - opłata na ubezpieczenie społeczne pracownika, jest to koszt pracodawcy

Arbeidsgiverperiode - okres pracodawcy – początkowy okres, w którym pracodawca wypłaca świadczenie na zwolnienieiu chorobowym (sykmelding) lub postojowym (permittering), następnie świadczenie wypłacane jest przez zakład ubezpieczeń - NAV

Arbeidsforhold - stosunek pracy

Arbeidsledighet - bezrobocie

Arbeidsmiljøloven - Kodeks pracy

Arbeidsmiljøutvalg - Zakładowa komisja ds. środowiska pracy

Arbeidstaker - pracownik

Arbeidstid - czas pracy

Arbeidstilsynet - Norweska Inspekcja Pracy

Arbeidsufør - niezdolny do pracy

Avdeling - oddział

Avspasering - okres odebrania wypracowanego wcześniej czasu pracy przy rotacyjnym systemie czasu pracy

Avstemme - uzgodnić konta

Autorisert regnskapsfører - autoryzowany księgowy

Avgift - opłata

Avlønning - wynagrodzenie

Avskrivning - odpis

Avslutningsbalanse - bilans zamknięcia

Avtale - umowa, kontrakt

 

B

 

Balanse, Åpningsbalanse - bilans, bilans otwarcia 

Barnetrygd - świadczenie rodzinne z NAV

Bedrift - przedsiębiorstwo

Bedriftshelsetjeneste (BHT) - Przyzakładowa służba (przychodnia) zdrowia

Bekreftelse - potwierdzenie

Beregning - kalkulacja

Beslagleggelse - zajęcie mienia, własności

Betaling - opłata

Betalingsdato - data zapłaty

Bevis - dowód, potwierdzenie

Bilag - w księgowości: dokument

Bilgodtgjørelse/ kilometergodtgjørelse - pokrycie przez pracodawcę kosztów użytkowania prywatnego pojazdu do celów służbowych

Bosted - miejsce zamieszkania

Bot, bøter - grzywna, grzywny

Brev - pismo, list

Brønnøysundregistrene - norweski rejestr sądowy

Byggherre - główny inwestor

Børs - giełda

 

D

 

Daglig leder - Dyrektor zarządzający

Dagpenger - zasiłek dla bezrobotnych

D-nummer - tymczasowy numer personalny

Dobbeltbeskatning - podwójne opodatkowanie

 

E

 

Eiendeler - aktywa

Egenmelding - zgłoszenie niezdolności do pracy bez konieczności przedstawienia zwolnienia lekarskiego

Endring - zmiana

Enhet - jednostka, podmiot

Enhetsregister - rejestr podmiotów, część Brønnøysundregistrene

Enkeltpersonforetak - jednoosobowa działalność gospodarcza

Entreprenør - przedsiębiorca

Erklæring - deklaracja

Etat - urząd

 

F

 

Fagforening - związek zawodowy

Faktura - faktura

Ferie - urlop, (feriepenger)świadczenie urlopowe 

Finanstilsynet - Norweski urząd nadzoru finansowego, m.in.:przyznający autoryzację biurom księgowym

Forbruker - konsument (Forbrukerrådet – urząd ochrony konsumenta)

Fordring - wierzytelność

Foretaksregister - rejestr spółek, część Brønnøysundregistrene

Forfallsdato - termin zapłaty

Forliksråd - sąd rozjemczy

Formue - majątek, bogactwo

Forpliktelse - zobowiązanie

Forsikringer - ubezpieczenia 

Forsinkelse - zwłoka, opóźnienie

Forskrift - rozporządzenie

Forskudd - zaliczka

Forskuddstrekk - zaliczka na podatek dochodowy

Forventet - oczekiwany 

Fradrag - odliczenie od podatku, odpis, potrącenie

Fratredelse - odstąpienie

Fravær - nieobecność

Frist - termin

Fritak - zwolnienie przyznane z urzędu (trekkfirtak – zwolnienie z płacenia zaliczek na podatek dochodowy)

Fullmakt - pełnomocnictwo

Fødselsnummer - stały numer personalny

 

G

 

Garantilønn - wynagrodzenie wypłacane pracownikom również między zleceniami, nie jest wypłacane w firmach wynajmujących (bemanning)

Gebyr - opłata 

Gjeld - dług

Gjennomsnittsberegnet arbeidstid - równoważny (uśredniony) czas pracy

Godtgjørelse - wynagrodzenie, świadczenie

Grov - poważny (np. błąd)

Grunnlag - podstawa

 

H

 

Helse, miljø, sikkerhet (HMS) - Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

HMS ansvarlig - osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w firmie

HMS-kort i bygge- og anleggsnæringen - Identyfikatory w branży budowlanej

HMS-kort for renholdsbransjen - Identyfikatory w branży sprzątającej

HMS plan - plan BHP, dokumentacja HMS w firmie

HMS kurs for daglig leder - obowiązkowe szkolenie BHP dla kierownika

HMS kurs for verneombud - obowiązkowe szkolenie BHP dla przedstawiciela załogi

 

I

 

Id-kontroll - kontrola tożsamości przeprowadzana np. w urzędzie skarbowym

Internkontroll - zespół działań na rzecz HMS w firmie, system dokumentacji HMS

Inkasso - windykacja

Inntekt - dochód (alminnelig inntekt – dochód netto)

Innteksskatt - podatek dochodowy

Inntektsopplysninger skjema - formularz informacyjny dot. dochodów pracownika wysyłany przez pracodawcę do NAV

 

K

 

Klage - skarga, odwołanie 

Konto/konti - Konto/konta

Kontor - biuro, urząd

Kost wyżywienie 

Kostbesparelse i hjemmet - podwyższenie kwoty opodatkowania o przychód wynikający z otrzymanego wyżywienia

Konkurs - bankructwo

Kostnad/ kostnader - koszt/ koszty (driftskostnader – koszty operacyjne)

Kreditnota - faktura korygująca

Kvittering - rachunek, paragon

 

L

 

Lager - magazyn

Levere - dostarczyć

Levering - dostawa

Ligning - opodatkowanie

Likestilling - równouprawnienie

Losji - zakwaterowanie

Lov - prawo, ustawa

Lønnsslipp - pasek wypłaty 

Løyve - zezwolenie

Lån - pożyczka

 

M

 

Merverdiavgift (MVA) - podatek od wartości dodanej (VAT)

Markedspris - cena rynkowa

Midlertidig ansettelse - zatrudnienie na czas określony

Minstefradrag - koszty uzyskania przychodu

Minstelønn - płaca minimalna

Mva-melding - raport VAT 

 

N

 

NAV - norweski zakład ubezpieczeń społecznych

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) - norweski oddział firmy zagranicznej

Næringsliv - gospodarka

Næringskode - kod przypisany do konkretnego rodzaju działalności

 

O

 

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) - dodatkowe ubezpieczenie emerytalne, koszt pracodawcy

Offentlig anbud - przetarg publiczny

Omsetning - przychód, obrót

Opplæring - szkolenie

Oppdrag - zlecenie, (-sgiver – zleceniodawca, -staker – zleceniobiorca)

Oppdragsavtale - kontrakt

Oppgave - zadanie, raport, sprawozdanie

Oppsigelse - wypowiedzenie

Organisasjonsnummer - norweski numer ewidencji podatkowej

Overskudd - zysk 

Overtid - nadgodziny

Overtidsbetaling - wypłata za nadgodziny

 

P

 

Pensjon - emerytura

Permisjon - zwolnienie, urlop macierzyński

Permittert - osoba przebywająca na zwolnieniu, urlopie macierzyńskim

Permittering - okres przestoju, braku zleceń w czasie którego świadczenie dla bezrobotnych (dagpenger) wypłacane jest przez zakład ubezpieczeń – NAV.

Personlig inntekt - dochód osobisty

Prøvetid - okres próbny

Purre - wysłać ponaglenie (purring) do zapłaty

Pålegg - upomnienie

Påløpt - naliczony

Påminnelse - przypomnienie, ponaglenie

 

R

 

Refusjon - zwrot

Regning - rachunek

Regnskap - księgowość, rachunkowość

Regnskapsplikt - obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Reiseutgifter - wydatki na podróże

Renter - odsetki

Rett - prawo, sąd

Rettssak - rozprawa

 

S

 

Samtykke - zgoda (urzędu)

Sammenstilling - podsumowanie dochodów pracownika wysyłane do niego przez pracodawcę

Selvangivelse - zeznanie podatkowe

Selskap - spółka, firma

Sentral Godkjenning - centralne uwierzytelnienie kwalifikacji budowlanych 

Sentralskattekontoret For Utenlandssaker, SFU - Centralny Urząd Podatkowy ds. Zagranicznych 

Signeringsrett - prawo do reprezentowania spółki, prawo do sygnowania

Sikkerhet - bezpieczeństwo

Skatt - podatek

Skatteattest - zaświadczenie o braku zaległości podatkowych 

Skatteavtalen - umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Skatteetaten - urząd skarbowy 

Skattefradrag - ulga podatkowa

Skattefri - wolny od podatku

Skattefritak - zwolnienie z podatku

Skattekort - karta podatkowa

Skatteloven - Ustawa o opodatkowaniu majątku i dochodów 

Skatteoppkrever utland - urząd poborcy podatkowego ds. zagranicznych

Skattepliktig - opodatkowany

Skattetrekk - podatek (dochodowy potrącony z płacy)

Skattetrekkskonto - konto przeznaczone wyłącznie do odprowadzania zaliczek na podatek pracowników 

Skjema - druk (urzędowy)

Solidaransvar - odpowiedzialność zbiorowa zleceniodawców i podwykonawców za wypłacanie wynagrodzenia

Sosial dumping - dumping społeczny, nierówne traktowanie pracowników

Stiftelsesdokumenter - akt założycielski spółki

Styret - zarząd spółki

Styreleder - przewodniczący zarządu

Styremedlem - członek zarządu

Stønad - świadczenie

Støtte - wsparcie, świadczenie

Sykemelding - zwolnienie chorobowe

Sykepenger - świadczenie zdrowotne

Systematisk HMS arbeid – systematyczna praca z HMS w przedsiębiorstwie

Særskilt - szczególne

Søknadsskjema - szablon wniosku, podania

 

T

 

Tap - strata

Tilsyn - inspekcja, kontrola

Tillatelse - zezwolenie 

Tillegg - dodatek

Tjenester - usługi

Toll - cło

Trygdeavgift - składka na ubezpieczenia społeczne 

Turnus - staż, czas pracy w rotacyjnym systemie czasu pracy (patrz avspasering)

 

U

 

Ulykke - wypadek

Underleverandør - podwykonawca

Underskrive - podpisać

Undertegne - podpisać (kontrakt)

Utgifter - wydatki

Utleie av arbeidskraft - wynajem siły roboczej

Utleggstrekk - potrącenie z wynagrodzenia

Utskrift, bankutskrift - wydruk, wyciąg z konta 

Utvalg - komisja

 

V

 

Varer - towary

Varamedlem - członek zarządu pełniący funkcje zastępcy

Verneombud - przedstawiciel załogi ds. BHP

Vedtak - decyzja

Vedtekter - statut

Verneutstyr - środki ochrony indywidualnej

Vern mot diskriminering - ochrona przed dyskryminowaniem

Virkedag - dzień roboczy

Virksomhet - działalność

 

Y

 

Yrke - zawód

Yrkesskadeforsikring - ubezpieczenie od wypadków przy pracy

Ytelse - świadczenie

 

Ø

 

Økonomisk - finansowy, ekonomiczny

Økokrim - policja gospodarcza

 

Å

 

Årsavslutning - roczne zamknięcie ksiąg

Årsoppgjør - roczne podsumowanie ksiąg handlowych. Rachunek zysków i strat, bilans, roczne sprawozdanie z działalności

Årsregnskap - roczne sprawozdanie finansowe wysyłane do Brønnøysundregistrene

 

 

Copyright Novum ©

KONTAKT

+ 47 32 22 67 70

+ 48 52 521 40 08

office@novumc.com

Office in Norway:

Havnegata 10, 3040 Drammen

Copartner in Poland:

ul. Łęczycka 59/11, 85-737 Bydgoszcz

O NAS

Doświadczenie - działamy na rynku od 2002 r. Posiadamy wiedzę i doświadczenie gwarantujące najwyższą jakość świadczonych przez nas usług.

Innowacyjność - łączymy zalety tradycyjnej księgowości opartej o osobisty kontakt z Klientem, z najwyższej jakości rozwiązaniami informatycznymi elektronicznej księgowości.

Profesjonalizm - jesteśmy autoryzowanym biurem księgowym. Posiadamy certyfikat Ministerstwa Finansów Królestwa Norwegii oraz oraz jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Norweskich Firm Księgowych (REGNSKAP NORGE).

Jakość - najwyższa jakość świadczonych usług jest dla nas priorytetem. Nasza oferta i obsługa jest zawsze dopasowana do indywidualnych potrzeb Klienta.

Słowniczek