Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    Dowiedz się więcej    Zamknij ten pasek

+ 48 52 521 40 08    + 47 32 22 67 70

office@novum.com

Słowniczek

Norwesko - polski słowniczek wyrażeń z zakresu księgowości, ekonomii, prawa i działalności gospodarczej

Przedstawiamy unikatową listę wyrażeń zebranych przez nas dzięki długoletniemu doświadczeniu w kontaktach z norwskimi instytucjami i urzędami.

 

A

Aksjeselskap (AS) spółka akcyjna, odpowiednik spółki z ogranicznoną odpowiedzialnością

Aksjekapital kapitał założycielski spółki

Almengjort tariffavtale Upowszechniona umowa zbiorowa

A-Melding elektroniczny raport płac. Jednoczesne zgłoszenie do rejstru pracowników i pracodawców (AA-register)

Anlegg konstrukcja

Ansatt pracownik

Ansettelse zatrudnienie

Ansienittet długość pracy w danym zawodzie lub firmie

Ansvar/ ansvarlig Odpowiedzialność/ odpowiedzialny

Antall ilośc, liczba

Arbeidsgiver pracodawca

Arbeidsgiveravgift opłata na ubezpieczenie społeczne pracownika, jest to koszt pracodawcy

Arbeidsgiverperiode okres pracodawcy – początkowy okres, w którym pracodawca wypłaca świadczenie na zwolnienieiu chorobowym (sykemelding) lub postojowym (permittering), następnie świadczenie wypłacane jest przez zakład ubezpieczeń - NAV

Arbeidsforhold stosunek pracy

Arbeidsledighet bezrobocie

Arbeidsmiljøloven Kodeks pracy

Arbeidsmiljøutvalg Zakładowa komisja ds. środowiska pracy

Arbeidstaker pracownik

Arbeidstid czas pracy

Arbeidstilsynet Norweska Inspekcja Pracy

Arbeidsufør niezdolny do pracy

Avdeling oddział

Avspasering okres odebrania wypracowanego wcześniej czasu pracy przy rotacyjnym systemie czasu pracy

Avstemme uzgodnić konta

Autorisert regnskapsfører autoryzowany księgowy

Avgift opłata

Avlønning wynagrodzenie

Avskrivning odpis

Avslutningsbalanse bilans zamknięcia

Avtale umowa, kontrakt

 

B

Balanse – Åpningsbalanse bilans, bilans otwarcia 

Barnetrygd  świadczenie rodzinne z NAV

Bedrift przedsiębiorstwo

Bedriftshelsetjeneste (BHT) Przyzakładowa służba (przychodnia) zdrowia

Bekreftelse potwierdzenie

Beregning kalkulacja

Beslagleggelse zajęcie mienia, własności

Betaling opłata

Betalingsdato data zapłaty

Bevis dowód, potwierdzenie

Bilag w księgowości: dokument

Bilgodtgjørelse/ kilometergodtgjørelse pokrycie przez pracodawcę kosztów użytkowania prywatnego pojazdu do celów służbowych

Bosted miejsce zamieszkania

Bot, bøter  grzywna, grzywny

Brev pismo, list

Brønnøysundregistrene norweski rejestr sądowy

Byggherre główny inwestor

Børs giełda

 

 

D

Daglig leder Dyrektor zarządzający

Dagpenger zasiłek dla bezrobotnych

D-nummer tymczasowy numer personalny

Dobbeltbeskatning podwójne opodatkowanie

 

E

Eiendeler aktywa

Egenmelding zgłoszenie niezdolności do pracy bez konieczności przedstawienia zwolnienia lekarskiego

Endring zmiana

Enhet jednostka, podmiot

Enhetsregister rejestr podmiotów, część Brønnøysundregistrene

Enkeltpersonforetak jednoosobowa działalność gospodarcza

Entreprenør przedsiębiorca

Erklæring deklaracja

Etat urząd

 

F

Fagforening związek zawodowy

Faktura faktura

Ferie urlop, (feriepenger)świadczenie urlopowe 

Finanstilsynet Norweski urząd nadzoru finansowego, m.in.:przyznający autoryzację biurom księgowym

Forbruker konsument (Forbrukerrådet – urząd ochrony konsumenta)

Fordring wierzytelność

Foretaksregister rejestr spółek, część Brønnøysundregistrene

Forfallsdato termin zapłaty

Forliksråd sąd rozjemczy

Formue majątek, bogactwo

Forpliktelse zobowiązanie

Forsikringer ubezpieczenia 

Forsinkelse zwłoka, opóźnienie

Forskrift rozporządzenie

Forskudd zaliczka

Forskuddstrekkzaliczka na podatek dochodowy

Forventet oczekiwany 

Fradrag odliczenie od podatku, odpis, potrącenie

Fratredelse odstąpienie

Fravær nieobecność

Frist ostateczny termin

Fritak zwolnienie przyznane z urzędu (trekkfirtak – zwolnienie z płacenia zaliczek na podatek dochodowy)

Fullmakt pełnomocnictwo

Fødselsnummer stały numer personalny

 

G

Garantilønn wynagrodzenie wypłacane pracownikom również między zleceniami, nie jest wypłacane w firmach wynajmujących (bemanning)

Gebyr opłata 

Gjeld dług

Gjennomsnittsberegnet arbeidstid równoważny (uśredniony) czas pracy

Godtgjørelse wynagrodzenie, świadczenie

Grov poważny (np. błąd)

Grunnlag podstawa

 

H

Helse, miljø, sikkerhet (HMS) Bezpieczestwo i higiena pracy (BHP)

HMS ansvarlig osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w firmie

HMS-kort i bygge- og anleggsnæringen Identyfikatory w branży budowlanej

HMS-kort for renholdsbransjen Identyfikatory w branży sprzątającej

HMS plan plan BHP, dokumentacja HMS w firmie

HMS kurs for daglig leder obowiązkowe szkolenie BHP dla kierownika

HMS kurs for verneombud obowiązkowe szkolenie BHP dla przedstawiciela załogi

 

I

Id-kontroll kontrola tożsamości przeprowadzana np. w urzędzie skarbowym

Internkontroll zespół działań na rzecz HMS w firmie, system dokumentacji HMS

Innkasso windykacja

Inntekt dochód (alminnelig inntekt – dochód netto)

Innteksskatt podatek dochodowy

Inntektsopplysninger skjema formularz informacyjny dot. dochodów pracownika wysyłany przez pracodawcę do NAV

 

K

Klage skarga, odwołanie 

Konto/konti Konto/konta

Kontor biuro, urząd

Kost wyżywienie 

Kostbesparelse i hjemmet podwyższenie kwoty opodatkowania o przychód wynikający z otrzymanego wyżywienia

Konkurs bankructwo

Konstnad/ kostnader koszt/ koszty (driftskostnader – koszty operacyjne)

Kredittnota faktura korygująca

Kvittering rachunek, paragon

 

L

Lager magazyn

Levere dostarczyć

Levering dostawa

Ligning opodatkowanie

Likestilling równouprawanienie

Losji zakwaterowanie

Lov prawo, ustawa

Lønnsslipppasek wypłaty 

Løyve zezwolenie

Lån pożyczka

 

M

Merverdiavgift (MVA) podatek od wartości dodanej (VAT)

Markedspris cena rynkowa

Midlertidig ansettelse zatrudnienie na czas określony

Minstefradragkoszty uzyskania przychodu

Minstelønn płaca minimalna

Mva-melding raport VAT 

 

N

NAV norweski zakład ubezpieczeń społecznych

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) norweski oddział firmy zagranicznej

Næringsliv gospodarka

Næringskode kod przypisany do konkretnego rodzaju działalności

 

O

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) dodatkowe ubezpieczenie emerytalne, koszt pracodawcy

Offentlig anbud przetarg publiczny

Omsetning przychód, obrót

Opplæring szkolenie

Oppdrag zlecenie, (-sgiver – zleceniodawca, -staker – zleceniobiorca)

Oppdragsavtale kontrakt

Oppgave zadanie, raport, sprawozdanie

Oppsigelse wypowiedzenie

Organisasjonsnummernorweski numer ewidencji podatkowej

Overskudd zysk 

Overtid nadgodziny

Overtidsbetaling wypłata za nadgodziny

 

P

Pensjon emerytura

Permisjon zwolnienie, urlop macierzyński

Permittert osoba przebywająca na zwolnieniu, urlopie macierzyńskim

Permittering okres przestoju, braku zleceń w czasie którego świadczenie dla bezrobotnych (dagpenger) wypłacane jest przez zakład ubezpieczeń – NAV.

Personlig inntekt dochód osobisty

Prøvetid okres próbny

Purre wysłać ponaglenie (purring) do zapłaty

Pålegg upomnienie

Påløpt naliczony

Påminnelse przypomnienie, ponaglenie

 

R

Refusjon zwrot

Regning rachunek

Regnskap księgowość, rachunkowość

Regnskapsplikt obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Reiseutgifter wydatki na podróże

Renter odsetki

Rett prawo, sąd

Rettssak rozprawa

S

Samtykke zgoda (urzędu)

Sammenstilling podsumowanie dochodów pracownika wysyłane do niego przez pracodawcę

Selvangivelse zeznanie podatkowe

Selskap spółka, firma

Sentral Godkjenning centralne uwierzytelnienie kwalifikacji budowlanych 

Sentralskattekontoret For Utenlandssaker, SFU Centralny Urząd Podatkowy ds. Zagranicznych 

Signeringsrett prawo do reprezentowania spółki, prawo do sygnowania

Sikkerhet bezpieczeństwo

Skatt podatek

Skatteattest zaświadczenie o braku zaległości podatkowych 

Skatteavtalen umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Skatteetaten urząd skarbowy 

Skattefradrag ulga podatkowa

Skattefri wolny od podatku

Skattefritak zwolnienie z podatku

Skattekort karta podatkowa

Skatteloven Ustawa o opodatkowaniu majątku i dochodów 

Skatteoppkrever utland urząd poborcy podatkowego ds. zagranicznych

Skattepliktig opodatkowany

Skattetrekk podatek (dochodowy potrącony z płacy)

Skattetrekkskonto konto przeznaczone wyłącznie do odprowadzania zaliczek na podatek pracowników 

Skjema druk (urzędowy)

Solidaransvar odpowiedzialność zbiorowa zleceniodawców i podwykonawców za wypłacanie wynagrodzenia

Sosial dumping dumping społeczny, nierówne traktowanie pracowników

Stiftelsesdokumenter akt założycielski spółki

Styret zarząd spółki

Styreleder przewodniczący zarządu

Styremedlem członek zarządu

Stønad świadczenie

Støtte wsparcie, świadczenie

Sykemelding zwolnienie chorobowe

Sykepenger świadczenie zdrowotne

Systematisk HMS arbeid – systematyczna praca z HMS w przedsiębiorstwie

Særskilt szczególne

Søknadsskjema szablon wniosku, podania

 

T

Tap strata

Tilsyninspekcja, kontrola

Tillatelse zezwolenie 

Tillegg dodatek

Tjenester usługi

Toll cło

Trygdeavgift składka na ubezpieczenia społeczne 

Turnus staż, czas pracy w rotacyjnym systemie czasu pracy (patrz avspasering)

 

U

Ulykke wypadek

Underleverandør podwykonawca

Underskrive podpisać

Undertegne podpisać (kontrakt)

Utgifter wydatki

Utleie av arbeidskraft wynajem siły roboczej

Utleggstrekk podtrącenie z wynagrodzenia

Utskrift, bankutskrift wydruk, wyciąg z konta 

Utvalg komisja

 

V

Varer towary

Varamedlem członek zarządu pełniący funkcje zastępcy

Verneombud przedstawiciel załogi ds. BHP

Vedtak decyzja

Vedtekter statut

Verneutstyr środki ochrony indywidualnej

Vern mot diskriminering ochrona przed dyskryminowaniem

Virkedag dzień roboczy

Virksomhet działalność

 

Y

Yrke zawód

Yrkesskadeforsikring ubezpieczenie od wypadków przy pracy

Ytelse świadczenie

 

Ø

Økonomisk finansowy, ekonomiczny

Økokrim policja gospodarcza

 

Å

Årsavslutning roczne zamknięcie ksiąg

Årsoppgjør roczne podsuowanie ksiąg handlowych. Rachunek zysków i strat, bilans, roczne sprawozdanie z działalności

Årsregnskap roczne sprawozdanie finansowe wysyłane do Brønnøysundregistrene

 

 

Copyright Novum

KONTAKT

+ 48 52 521 40 08
+ 47 32 22 67 70

office@novum.com

ul. Łęczycka 59/11-13            Havnegata 10,
85-737 Bydgoszcz                   3040 Drammen, Norwegia

O NAS

Doświadczenie - działamy na rynku od 2002 r. Posiadamy wiedzę i doświadczenie gwarantujące najwyższą jakość świadczonych przez nas usług.

Innowacyjność - łączymy zalety tradycyjnej księgowości opartej o osobisty kontakt z Klientem, z najwyższej jakości rozwiązaniami informatycznymi elektronicznej księgowości.

Profesjonalizm - jesteśmy autoryzowanym biurem księgowym. Posiadamy certyfikat Ministerstwa Finansów Królestwa Norwegii oraz oraz jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Norweskich Firm Księgowych (NARF).

Jakość - najwyższa jakość świadczonych usług jest dla nas priorytetem. Nasza oferta i obsługa jest zawsze dopasowana do indywidualnych potrzeb Klienta.

Słowniczek